Princip odvlhčování

Zjednodušeně lze říci, že princip odvlhčování je proces, kdy má být vzduch s absolutní vlhkostí x procent nahrazen vzduchem jiným, s absolutní vlhkostí nižší.

Pro názornost

Vzduch o teplotě 0oC, který obsahuje 4,85 g vody v 1 m3 má absolutní vlhkost 100%. Pokud by při teplotě 0oC vzduch obsahoval více jak 4,85 g vody, přebytek by se začal v nejchladnějších místech (např. v rozích budovy) začít srážet, kondenzovat, zde vzniká tzv. „rosný bod“. Tak vznikají problémy s plísněmi, zápachem a tím i možné zdravotní problémy.

Oproti tomu vzduch o teplotě 40oC, který obsahuje 4,85 g vody v 1 m3 má relativní vlhkost jen 20%. Pokud by při teplotě 40oC byl obsah vody 4,85 v 1 m3 g, byla by relativní vlhkost vzduchu pouze 20%. Ani v nejchladnějších místech (např. v rozích budovy) by vaši nemovitost vlhkost a kondenzace vodních par nehrozila! „Rosný bod“ je daleko a vy máte doma příjemné klima.

Základní data

  • Absolutní vlhkost se udává v %. Jde o skutečný objem vody v 1 m3 vzduchu.
  • Relativní vlhkost se udává také v %. Zde jde o objem vody obsažený v 1 m3 v g vzduchu, ale v závislosti na teplotě vzduchu.
  • Absorpce vody ve vzduchu je závislá na teplotě vzduchu. Pokud relativní vlhkost nedosáhne 100%, tak vlhkost a kondenzace vodních par nehrozí!
Interiérová teplota vzduchu Interiérová relativní vlhkost vzduchu Teplota rosného bodu vzduchu
20 °C 40% 6,03 °C
20 °C 50% 9,29 °C
20 °C 60% 12,02 °C
20 °C 70% 14,37 °C
25 °C 40% 10,49 °C
25 °C 50% 13,87 °C
25 °C 60% 16,70 °C
25 °C 70% 19,15 °C

Platí pravidlo, že čím je v interiéru vyšší teplota, snižuje se riziko vzniku rosného bodu a vzniku vlhkosti. Odvlhčení je ale proces složitější. Obecně lze tvrdit, že bez temperování a větrání nelze snížení vlhkosti očekávat.

SolVent v rámci principu získávání tepla ze slunce významně pomůže eliminuje rizika vzniku vlhkosti. Současně prostory provětrává a starý vzduch vytlačuje přirozenými stavebními otvory ven.

Tento princip odvlhčování nemovitosti je velmi vhodný pro jakýkoliv objekt. Každý náš solární panel nalezne uplatnění i na chatu a jakýkoliv rekreační objekt.

Máte ještě nějaké otázky k vlhkostem vzduchu a dalším teoretickým příkladům? Pan Vaščák může být nápomocen.