SolVent Klasik

Model „Klasik“ není závislý na elektřině z FotoVoltaického panelu. Chod ventilátoru je řízen regulátorem, který sleduje teploty panelu, v případě tepelného prospěchu pracuje a řídí otáčky ventinátoru s maximálním efektem.

Showing all 8 results