SolVent regulátor – návod k použití

Inteligentní regulátor SolVent

Popis funkce regulátoru

Regulátor řídí nejen teplotu, ale i objem proudícího vzduchu. Vše je řízeno principem snímání teplot
na čtyřech teplotních čidlech a v závislosti na nastavení termostatu. Otáčky ventilátoru jsou následně mikroprocesorem optimalizovány tak, aby se zamezilo únikům tepla z panelu maximálně.

Regulátor solárního panelu je naprogramován pro tři funkce:

 1. Temperování
 2. Noční chlazení
 3. Automatický provoz – sloučení funkcí 1. a 2
 4. Ventilace – manuálně ovládaná funkce

Pro volbu programu slouží jedno Tlačítko volby programu, zvolený stav je indikován čtyřmi LED diodami – dále jen „LED“.

Ovládání regulátoru provádíte „kolečkem termostatu“ se stupnicí 10°C až 30°C.

 • V programech 1. až 3. tímto „kolečkem termostatu“ určujete pouze požadovanou teplotu.
 • V programu č.4 určujete pouze „kolečkem termostatu“ pouze rychlost otáček ventilátoru.
 • Pro programy 1, 2 i 3 lze omezit otáčky ventilátoru. Viz. „Nastavení omezení otáček ventilátoru“.
SolVent regulátor

Popis programů ventilátoru

Otáčky ventilátoru jsou regulovány pro dosažení optimálního efektu temperování a zároveň i větrání.

Tento princip zároveň objekt vysouší.

Ovládacím kolečkem termostatu nastavíte požadovanou teplotu na kterou má být interiér temperován.

SolVent Temperuje a vysouší dokud není v interiéru dosažena teplota nastavená kolečkem termostatu.

Program č.1 můžete používat celoročně.

V tomto programu lze omezit otáčky ventilátoru. viz. „Nastavení omezení otáček ventilátoru“.

Ovládacím kolečkem termostatu nastavíte požadovanou teplotu na kterou má být interiér ochlazen.

SolVent Váš interiér ochlazuje dokud je teplota v interiéru vyšší než v panelu a nastavená kolečkem termostatu.

Program č.2 můžete použít celoročně, když chcete interiér chladit.

V tomto programu lze omezit otáčky ventilátoru. viz. „Nastavení omezení otáček ventilátoru“.

V tomto programu jsou sloučeny programy 1 a 2.

Ovládacím kolečkem termostatu nastavíte požadovanou teplotu.

 • Ventilátor v programu „1 Temperování“ běží, pokud je teplota v místnosti nižší než teplota, kterou jste si kolečkem termostatu určili. Pokud je teplota v panelu vyšší, než v místnosti – SolVent Temperuje a vysouší.
 • Jakmile dojde k dosažení nastavené teploty, ventilátor se zastaví.
 • Ventilátor v programu „2 Noční chlazení“ běží pokud je teplota v místnosti vyšší než teplota, kterou jste si kolečkem termostatu určili. Pokud je teplota v panelu nižší, než v místnosti – SolVent Váš interiér ochlazuje.
 • Jakmile dojde k dosažení nastavené teploty, ventilátor se zastaví.

Program č.3 je vhodné použít od května do září.

V tomto programu lze omezit otáčky ventilátoru. viz. „Nastavení omezení otáček ventilátoru“.

V tomto programu nastavujete kolečkem termostatu pouze otáčky ventilátoru. Vše běží nezávisle na teplotních čidlech.

 • Snížením otáček ventilátoru snížíte objem vháněného vzduchu a zvýšíte teplotu proudícího vzduchu.
 • Zvýšením otáček ventilátoru zvýšíte objem vháněného vzduchu a snížíte teplotu proudícího vzduchu.

Kdy je vhodné režim 4 použít:
Pokud chcete zajistit stálé větrání bez ohledu na venkovní teploty.

 • Při delším stisknutí „tlačítka volby programu“ v režimu 4 začne LED režimu 4 blikat. V tomto režimu je možné omezit maximální otáčky ventilátoru pro programy 1 až 3.
 • Na stupnici 10 až 30, kolečka termostatu, určujete rychlost ventilátoru, tím množství vzduchu.
 • Otáčením kolečka termostatu si sami zvolíte rychlost otáček.
 • Opětným stisknutím tlačítka se tyto otáčky uloží do paměti.
 • V programech 1 až 3 jsou „Vámi nastavené otáčky ventilátoru“ stanoveny jako maximální.
 • Svítí pouze jedna LED = indikace příslušného programu
 • Svítí LED č.1 nebo č.3 a bliká LED č.4 = probíhá temperování či větrání a otáčky ventilátoru jsou omezeny nastaveným omezením v režimu 4
 • Bliká LED 1 – v režimu 1 bylo dlouze stisknuto tlačítko, nastavení optimalizace temperování či větrání. Po nastavení kolečkem a stisknutí tlačítka se regulátor vrátí do režimu 1.
 • Bliká LED 4 – v režimu 4 bylo dlouze stisknuto tlačítko, nastavení omezení otáček ventilátoru. Po nastavení kolečkem a stisknutí tlačítka se regulátor vrátí do režimu 4.
 • Panel je preventivně chráněn proti přehřátí.
 • Pokud by teplota stoupla nad 98 stupňů Celsia, samočinně by se spustila funkce chlazení. Ta by vždy probíhala v maximálních otáčkách ventilátoru po dobu cca 5-ti minut. Tento vzduch by vždy byl vytlačen z panelu ven.
 • Proto je vhodné napáječ preventivně neodpojovat.

Signalizace SolVent

Nepracuje-li správně, sám to ohlásí – chybová hlášení

 • Odpojený kabel s teplotními čidly.
 • Zkontrolujte připojení kabelu.
 • Pokud je kabel připojený, došlo nejspíš při montáži k jeho přeříznutí.
 • Pokud je to možné, lze kabel zkrátit a nalisovat nový konektor. K tomu je potřeba speciální vybavení.
 • Pro opravu nebo výměnu teplotních čidel volejte servis.

Poškozený přívod k některému teplotnímu čidlu.

 • LED 1 – čidlo venkovní teploty
 • LED 2 – čidlo teploty kolektoru
 • LED 3 – čidlo výstupního vzduchu z panelu
 • Pokud LED bliká krátce, je přívod k čidlu zkratovaný. Pokud bliká dlouze, je přívod přerušený.

V těchto případech nám volejte!

Montáž regulátoru

 • Regulátor je ve dvoudílné krabičce, která je určena k připevnění na stěnu a to buď na dvě hmoždinky, nebo regulátorem překryjete instalační krabici s vyvedenými kabely. Regulátor je spojený dvěma kabely s panelem (ventilátor a teplotní čidla) a je k němu připojený napáječ. Kabely od panelu mohou být vedeny v instalační liště, nebo v trubce v omítce. Je přípustné i vedení kabelů po zdi. Kabely jsou zakončené konektory, které jsou navzájem nezaměnitelné.
 • Ve spodní části regulátoru je teplotní čidlo pro měření teploty místnosti. Regulátor je třeba umístit tak, aby čidlo neovlivňoval proud vzduchu z panelu.
 • Po sejmutí knoflíku a krycího víčka přišroubujete regulátor na stěnu a od stěny do regulátoru zavedete a připojíte kabely.
 • Pokud kabely povedou po stěně, ve víčku vylomíte předlisovaný výřez.
 • Potom nasadíte víčko, zajistíte šroubkem pod knoflíkem a nakonec nasadíte knoflík. Při nasazování knoflíku musíte dát pozor, abychom jej neotočili o 180o. Potom by značka na krabičce nesouhlasila s rozsahem stupnice na kolečku.

POZOR! Všechny programy jsou závislé na momentálních klimatických podmínkách a tím následně na teplotě v panelu.
Nelze očekávat, že panel bude temperovat či chladit kdykoliv.