Tepelné porovnání vlastností skla a polykarbonátu Makrolon

Polykarbonátu v teplovzdušném panelu se nebojte

Výhodnost polykarbonátu je jednoznačná.

Použité polykarbonátové desky mají teplotní odolnost až do +130°C, jen minimum omezení pro instalaci a velmi dobrou odolnost vůči kroupám. Desky jsou prakticky nerozbitné – záruční list použitého polykarbonátu Bayer MaterialScience.

Výrobce makrolonových desek použitých pro solární systém SolVent ve svém záručním listu uvádí, že se propustnost světla do 10 let nezhorší o více než 4%.

Materiál čelní desky Sklo Polykarbonát
Plocha panelu (m2)
Záření dopadající na panel (watt)
Světelná prostupnost 91% 80%
Záření vstupující do panelu (watt)
Součinitel prostupu tepla (W/m2K) 5,8 3,1
Rozdíl teplot uvnitř/vně panelu
Teplo vyzářené zpět do prostoru – ztráty (watt)
Celková užitná energie (watt)
O kolik % je polykarbonát lepší než sklo

Na první pohled se pro naše použití sklo jeví vhodnější než polykarbonát, který propouští o 11% méně slunečního záření. Při detailnějším pohledu však zjistíme, že i přes tuto vlastnost, polykarbonát vzniklé teplo izoluje téměř dvakrát lépe, než sklo. Jeho tepelná účinnost je i při malém rozdílu teplot (35°C) stejná jako u skla. S rostoucím rozdílem teplot v panelu, běžně i přes 50 i více °C však tepelná účinnost polykarbonátu, sklo výrazně překonává.